همایش های جاری
سومین جشنواره ملی کتاب برتر توسعه پایدار شهری
14 تير ماه 1399


10th International Conference on Sustainable Development and Urban Construction
14 تا 16 آبان ماه 1399

تماس با ما
آدرس دبیرخانه:
اصفهان،
بلوار کشاورز، نبش چهارراه مفتح، جنب بانک رفاه کارگران
تلفن تماس:
19- 37779914 (031)
داخلی 305
نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
محور های همایش :
مباحث مرتبط با توسعه پایدار در زمینه ­های:
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران
 • محیط زیست
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • مدیریت و مدیریت بحران
 • صنعت، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 • اقتصاد شهری
 • فرهنگ، روانشناسی و جامعه شناسی
 • مهندسی پل    
 • نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار
 • گردشگری
 • ♦نقش تغییرات اقلیمی در توسعه شهر(محور ویژه)     

دومین جشنواره ملی کتاب و پایان نامه برتر توسعه پایدار شهری
محورهای همایش :
 • معماری: معماری، معماری داخلی، فرهنگ و هنر
 • شهرسازی: طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، اقتصاد
 • مهندسی عمران: سازه های شهری، محیط زیست و منابع آب، حمل و نقل
 • بهداشت و سلامت: بهداشت محیط، محیط زیست
 • مهندسی مکانیک: صنعت و توسعه پایدار شهریهشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری
محور های همایش :
مباحث مرتبط با توسعه پایدار در زمینه ­های:
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران
 • محیط زیست
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • مدیریت و مدیریت بحران
 • صنعت، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 • اقتصاد شهری
 • فرهنگ و جامعه شناسی
 • مهندسی پل                 

جشنواره کتاب برتر توسعه پایدار شهری (تپش)
محورهای همایش : 
 • معماری: معماری، معماری داخلی، فرهنگ و هنر
 • شهرسازی: طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، اقتصاد
 • مهندسی عمران: سازه های شهری، محیط زیست و منابع آب، حمل و نقل
 • بهداشت و سلامت: بهداشت محیط، محیط زیست
 • مهندسی مکانیک: صنعت و توسعه پایدار شهری